facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy - Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 13.02, 11:35

Szkolenie kierowców -  kwalifikacja wstępna przyspieszona.

UWAGA! OFERUJEMY:

Zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych na ODTJ  AUTODROM POMORZE w Pszczółkach
Dojazd i szkolenie wliczone w  cenę kursu.

Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń – Szkolenie organizowane jest w systemie e-learning, tzn. termin, tempo i godziny szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Ø  Warunki uczestnictwa:

Ukończone 21 lat dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C, C+ E, C1

Ukończone 23 lata dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D, D+E, D1

zgłoszenie się w dziale szkoleń,

przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie

Ø  Wymagane dokumenty:

Prawo jazdy.

Wymóg odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii:

·        D,D+E,D1,D1+E wydane po 10 września 2008 r.

·        C,C+E,C1,C1+E  wydane po 10 września 2009 r.

Ø  Cel szkolenia: 

Uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy.

Ø  Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz 1701).

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.04.2004 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

Ø  Program kursu:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w części podstawowej oraz specjalistycznej.

Ø  Czas trwania kursu:

140 h w tym:

Zajęcia teoretyczne  - 130 h

Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 h

Zajęcia praktyczne – jazda w warunkach specjalnych – 2 h.

Ø  Koszt kursu:

3 000,00 zł 
PROMOCJA dla osób, które zapiszą się na szkolenie w dniu zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C lub D - cena tylko 2.900 zł 

Ø  Egzamin:

Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Gwarantujemy możliwość negocjowania cen przy zapisie
kilku osób jednocześnie.