facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy - Kwalifikacja wstępna

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 13.12, 08:41

Oferujemy ciekawą promocję dla osób zapisujących się na szkolenie w dniu zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii C lub D oraz dla osób chcących szkolić się w systemie e-learning.
Zadzwoń i zapytaj się! Dział Szkoleń - tel. 55 237 05 54

Kwalifikacja wstępna

⇒Termin szkolenia -Szkolenie organizowane jest w systemie e-learning, tzn. termin, tempo
  i godziny szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dn. 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701 z 2006 r.)
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 1.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 314)

Kwalifikacja wstępna:
Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która uzyskała prawo jazdy kat. D, D + E po 10 września 2008 r. i kat. C, C + E po 10 września 2009 r.
Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikacje wstępną odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kat. prawa jazdy
1. C1, C1 + E ; C i C + E
2. D1, D1 + E; D i D + E
Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
Szkolenie prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego w blokach programowych w zakresie:
1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz
2. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
a) C, C + E, C1; C1 + E
b) D, D + E, D1; D1 + E
zgodnie z programem szkolenia.
Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.
Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć:
1. w części podstawowej 195 godz. zajęć teoretycznych
2. w części specjalistycznej:
- 65 godz. zajęć teoretycznych
- 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
- 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Koszt szkolenia wynosi ........... zł.


Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na konto:      50 1440 1039 0000 0000 0994 3145.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w dziale Szkoleń WORD Elbląg Tel. /55/ 237 05 54