facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Egzaminowanie - Po egzaminie

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 08.12, 13:43

Po egzaminie:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym w terminie 3 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego przez osobę.

Warunkiem koniecznym otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty 100,50 zł za wydanie prawa jazdy na konto właściwego starostwa lub urzędu miejskiego.

W sprawie formalności związanych z wydaniem prawa jazdy i terminem jego odbioru prosimy o kontaktowanie się z właściwym wydziałem komunikacji starostwa lub urzędu miejskiego.


Dane teleadresowe niektórych urzędów wydających prawo jazdy:

STAROSTWA POWIATOWE:

Starosta Iławski
ul. Gen. Wł. Andersa 2a
14-200 Iława

Starosta Ostródzki
ul. Grunwaldzka 19 a
14-100 Ostróda

Starosta Nowodworski
Ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór

Starosta Elbląski
ul. Saperów 14 a
82-300 Elbląg

Starosta Braniewski

Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

Starosta Lidzbarski
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warm.

Starosta Kwidzyński

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Starosta Bartoszycki
ul. Grota - Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Starosta Malborski
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Starosta Starogardzki
Ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański