facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Opłaty egzaminacyjne

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 15.11, 13:20

 

Kategoria Egzamin Teoretyczny Egzamin Praktyczny Razem
AM


30 PLN


140 PLN 


170 PLN
A1, A2, A
30 PLN

180 PLN

210 PLN
B
30 PLN

140 PLN

170 PLN
B1, C1, D1, T
30 PLN 

170 PLN 

200 PLN
C, D
30 PLN

200 PLN
230 PLN
B+E -
200 PLN

200 PLN
B 96 -


170 PLN


170 PLN
C1+E
C+E
D1+E
D+E
- 245 PLN 245 PLN

PT

30 PLN 125 PLN

155 PLN

 Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości  opłat  za przeprowadzenie  egzaminu  państwowego  oraz  stawek  wynagrodzenia  związanych
z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78 z 2013 r. z późn. zm.)