facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 27.07, 12:01
           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .
            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
              
Dla przykładu:
Analizy dla ośrodków podległych Staroście Elbląskiemu podane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz link:
 
Analizy dla ośrodków podległych Prezydentowi Miasta Elbląg podane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu, patrz link:

 
 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w I półroczu 2014 r. i 2015 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2014 r.

2015 r.

2014 r.

2015 r.

36,6 %

39,7 %

34,8 %

32,6 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2014 r.

2015 r.

2014 r.

2015 r.

33,5 %

35,9%

73,9 %

72,8 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2014 r.

2015 r.

2014 r.

2015 r.

42,9 %

49,2 %

69,2 %

55,6 %