facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 18.07, 11:18
           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .
            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.        

 

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w  I półroczu 2016 r. i 2017 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2016 r.

2017 r.

2016 r.

2017 r.

49,8 %

52,7 %

29,7 %

29,8 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2016 r.

2017 r.

2016 r.

2017 r.

48,6 %

69,7 %

70 %

64,7 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2016 r.

2017 r.

2016 r.

2017 r.

82,1 %

75%

65,7 %

83,3 %