facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 07.07, 09:19
           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .
            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
              
Dla przykładu:
Analizy dla ośrodków podległych Staroście Elbląskiemu podane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz link:
 
Analizy dla ośrodków podległych Prezydentowi Miasta Elbląg podane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu, patrz link:

 
 
 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w I półroczu  2015 r. i 2016 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

41,3 %

49,8 %

32,7 %

29,7 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

41,3 %

48,6 %

54,3 %

70 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

50 %

82,1 %

50 %

65,7 %