facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 11.07, 12:53

           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .

            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.        

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

56,3 %

51,6 %

28,8 %

30,3%

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

70,2 %

63,9%

74,9 %

72,1%

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

81,8%

68,6 %

92,0 %

63,5%