facebook
ISO |   Witamy na stronie
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 10.04, 14:58
           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .
            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
              
Dla przykładu:
Analizy dla ośrodków podległych Staroście Elbląskiemu podane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz link:
 
Analizy dla ośrodków podległych Prezydentowi Miasta Elbląg podane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu, patrz link:

 
 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w latach 2013 i 2014

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2013 r.

2014 r.

2013 r.

2014 r.

42,6 %

37,7 %

35,2 %

35,5 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2013 r.

2014 r.

2013 r.

2014 r.

32,3 %

31,3 %

75 %

68,8 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2013 r.

2014 r.

2013 r.

2014 r.

52,5 %

36 %

71,2 %

78,2 %