facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Środa, 11.04, 13:19
           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .
            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.        

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w I kwartale 2018 r. w porównaniu z I kwartałem 2017 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2017 r.

2018 r.

2017 r.

2018 r.

52,4 %

55,4 %

29,5 %

26,1%

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2017 r.

2018 r.

2017 r.

2018 r.

74,6 %

71,9 %

69 %

72,7 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2017 r.

2018 r.

2017 r.

2018 r.

75 %

100 %

80 %

100 %