facebook
ISO |   Witamy na stronie
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 21.08, 08:25
           Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .
            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami, są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
              
Dla przykładu:
Analizy dla ośrodków podległych Staroście Elbląskiemu podane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, patrz link:

Analizy dla ośrodków podległych Prezydentowi Miasta Elbląg podane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu, patrz link:

http://www.elblag.eu/images/stories/2_urzad_miejski/pliki/departamenty/dso/Zestawienie_zdawalnosci_I_polrocze_2014.pdf

 
                                                                                                     Zbigniew Lichuszewski
                                                                                                                Dyrektor
                                                                      Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w latach 2013 i w I półroczu 2014

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2013 r.

I półrocze 2014 r.

2013 r.

I półrocze 2014 r.

42,6 %

36,6 %

35,2 %

34,8 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2013 r.

I półrocze 2014 r.

2013 r.

I półrocze 2014 r.

32,3 %

33,5 %

75 %

73,9 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2013 r.

I półrocze 2014 r.

2013 r.

I półrocze 2014 r.

52,5 %

42,9 %

71,2 %

69,2 %