facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona ZDAWALNOŚĆ

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 05.07, 10:27

        Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje  
z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .

       Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.        

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w 2020 r. w porównaniu z  2019 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

55,9 %

57,5 %

25,4 %

28,1 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

57,8 %

73,1 %

64,1 %

69,5 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

90,9 %

90,9 %

87,5 %

74,1 %