facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona ZDAWALNOŚĆ

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27.01, 08:48

        Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje  
z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .

       Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.        

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w 2021 r. w porównaniu z  2020 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

55,4 %

58,3%

24,8 %

28,5 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

55,8 %

73,7 %

64,2 %

66,4 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2021 r.

2020 r.

2021 r.

2020 r.

79,5 %

80,8 %

80,6 %

70,0 %