facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona ZDAWALNOŚĆ

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 15.01, 14:51

           Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu rezygnuje   z publikacji zestawień dotyczących zdawalności kandydatów na kierowców w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców .

            Analizy dotyczące średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z dyspozycją Art. 43 ust.1 pkt.6 Ustawy o kierujących pojazdami,   są sporządzane, przetwarzane i podawane do publicznej wiadomości przez Starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.        

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy kat. B, C, D
w WORD Elbląg w 2020 r. w porównaniu z  2019 r.

 Egzamin teoretyczny kat. B

Egzamin praktyczny kat. B

2020 r.

2019 r.

2020 r.

2019 r.

58,3 %

53,0 %

28,5 %

30,0 %

   

 Egzamin teoretyczny kat. C

Egzamin praktyczny kat. C

2020 r.

2019 r.

2020 r.

2019 r.

73,7 %

65,3 %

66,4 %

73,5 %

  

 Egzamin teoretyczny kat. D

Egzamin praktyczny kat. D

2020r.

2019 r.

2020 r.

2019 r.

80,0 %

69,8 %

70,0 %

66,7 %