facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Pracownia psychologiczna

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 28.04, 10:55

PSYCHOLOGICZNO MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ KIEROWCÓW 

Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne i lekarskie kierowców oraz innych grup zawodowych. Badania lekarskie wykonują lekarze specjaliści uprawnieni do badań kierowców 

Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie

1. Kierowców transportu drogowego 
2. Kierowców pojazdów oznakowanych i uprzywilejowanych w ruchu 
3. Motorniczych tramwaju 
4. Kandydatów na instruktora lub egzaminatora 
5. Operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego 
6. Osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni 

Prowadzimy badania psychologiczne i lekarskie
1. Sprawców wypadku drogowego, w którym są zabici lub ranni. 
2. Osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości 
3. Osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów. 
4. Osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej 

Proponujemy Państwu konsultacje specjalistyczne: 
- psychologiczne 
- okulistyczne 
- laryngologiczne 

Pracownia Psychologiczna czynna jest: 
- poniedziałek .....  7.00 - 15.00 
- wtorek ...............   7.00 - 15.00 
- środa ................   7.00 - 15.00 
- czwartek ...........   7.00 - 15.00 
- piątek ...............    7.00 - 15.00 

Gabinety lekarskie czynne są: 
- poniedziałek ........... 12.00 - 14.00 
- wtorek ......................7.00 -   9.00 
- środa ....................... 7.00 -   9.00 
- czwartek .................. 7.00 -   9.00 
- piątek ....................  12.00 - 14.00 

Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychicznych do wykonywania określonego zawodu, w tym kierowania pojazdem. 

W badaniu psychologicznym sprawdzeniu podlegają: 
· sprawność umysłowa 
· sprawność psychomotoryczna i psychofizyczna, cechy osobowości i temperamentu. 

Badania psychologiczne wykonywane są: 
· do 60 roku życia – co 5 lat 
· powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy 

Czas trwania badania psychologicznego około 2 godzin. 

Osoby, które po raz kolejny nie zdały egzaminu praktycznego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Psycholog Pracowni udzieli Państwu wskazówek, które pomogą w zminimalizowaniu negatywnych czynników egzaminowania. 
Zapraszamy na spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w rejestracji. 
REJESTRACJA NA BADANIA i SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – tel. (55) 237 05 58 wew. 42 

Lp. OPŁATY ZA BADANIA PSYCHOLOGICZNE - obowiązują od 21.07.2014 r.
1. Badanie psychologiczne kierowców 150*
2. Badanie psychologiczne:
- kanydata na instruktora i instruktora nauki jazdy
- kandydata na egzaminatora i egzaminatora
- kandydata na inspektora ITD
150*
3. Badanie psychologiczne:
- kierującego pojazdem w stanie nietrzezwości 
- kierowcy, który przekroczył punkty karne
150*
4. Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń 130
5. Badanie psychologiczne kandydata na urząd sędziego 100
6. Inne badania psychologiczne (stanowiskowe)   60
7. Badanie psychologiczne motorniczego tramwaju 150*
8. Badanie psychologiczne pracowników ochrony fizycznej 123
9. Konsultacje i porady psychologiczne   50
10. Wydanie dodatkowego egz. lub odpisu orzeczenia   20
11. Konsultacje psychologiczne w ramach badań profilaktycznych Medycyny Pracy   65

 *na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (D.U. poz. 937)

Lp. OFERTA LEKARSKA Z CENNIKIEM-obowiązuje od 20.07.2014
1. Badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub kierujących pojazdami w stosunku do których wymagane jest prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T 100
2. Badanie lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C, D, C+E, D+E 200
3. Badanie lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem 200
4. Badanie lekarskie kandydatów na instruktorów i egzaminatorów 200
5. Badania kontrolne 120
6. Badania lekarskie kierowców wykonujących transport drogowy -wstępne, okresowe, kontrolne 200
7. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na posiadanie broni 280
8. Kontrolne badanie lekarskie osoby posiadającej pozwolenie na posiadanie broni 220
9. Konsultacja okulistyczna instruktorów, egzaminatorów 60
10. Badanie słuchu-audiometria 30
11. Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej z orzeczeniem dla celów sanit.epid. 50
12. Badanie poziomu cukru 10
13. Badanie lekarskie instruktorów, egzaminatorów 200
14. Badanie lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych 200


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA BADANIA PSYCHOLOGICZNE I LEKARSKIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO POD tel. (55) 237 05 58 wew. 42