facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kontakt

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 26.07, 14:29

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg
e-mail: sekretariat@word.elblag.pl 
NIP 578-24-74-274 
Regon 170930112-8553 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu  pracuje od poniedziałku do piątku. 

Dyrektor WORD w Elblągu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek
w godzinach 14.00-15.00.

Dział Obsługi Egzaminów:

tel. (55) 233 40 50
Przyjmowanie interesantów oraz zapisy 
telefoniczne na egzamin: godz. 8.00 - 16.00 

1. Opłata za egzamin państwowy na prawo jazdy: 

Numer konta: 
10 1440 1039 0000 0000 0100 6867 

Dział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

tel./fax. (55) 237 05 58 wew. 46, 47, 31 
godz. 7.30 - 16.00 

Sekretariat, Administracja, Księgowość: 

tel./fax. (55) 237 05 58. 
godz. 7.00 - 15.00 

Pracownia Psychologiczna: 

tel./fax. (55) 237 05 58 wew. 42 
Codziennie godz.7.00 - 15.00 

2. Pozostałe wpłaty:

Numer konta: 
50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Uwaga:
Opłat można dokonać w  Biurze Usług płatniczych - punkcie kasowym, mieszczącym się na parterze budynku WORD, gotówką (prowizja 2,80 zł) lub kartą płatniczą - do godz. 15.45.