facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A
word.elblag.pl / aktualności

word.elblag.pl / aktualnościWORD w Elblągu ma już 20 lat!

Dodano: Poniedziałek, 30.04, 15:25
WORD w Elblągu ma już 20 lat!

27 kwietnia WORD w Elblągu obchodził Jubileusz swojej pracy! Podczas uroczystości zaprezentowano krótki film o historii naszego ośrodka, profilach jego działalności, a przede wszystkim o byłych i obecnych pracownikach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i województwa oraz placówek oświatowych, instytucji i ośrodków, które na co dzień aktywnie współpracują z elbląskim WORD-em.

Jubileusz to czas podsumowań, ale także okazja do podziękowania tym, którzy zawsze chętnie wspierają nasze działania, szczególnie w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wyróżniono 5 placówek oświatowych, które jako liderzy w zakresie BRD swoimi działaniami obejmują nie tylko najbliższą społeczność szkolną, ale także mieszkańców naszego miasta i okolic. Są to: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Elblągu, Szkoły Podstawowe Nr 4 i Nr 14 w Elblągu, Szkoła Podstawowa w Szymonowie oraz  Warsztat Terapii Zajęciowej im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.

Szczególne podziękowania należą się dwóm zaprzyjaźnionym word-om, WORD w Olsztynie i PORD w Gdańsku, z którymi łączy nas wspaniała wieloletnia współpraca.

Dzięki współpracy ze służbami mundurowymi nasze działania BRD mają szerszy zasięg. W imieniu wszystkich pracowników listy gratulacyjne odebrali: insp. Robert Muraszko - Komendant Miejski Policji w Elblągu, kpt. Łukasz Kochan - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, mjr SG Dariusz Gocek - p.o. Komendanta Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Elblągu, Jan Korzeniowski - Komendant Straży Miejskiej w Elblągu, płk Sławomir Urbański - Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Michał Kajut - Kierownik Oddziału Placówki Terenowej Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Olsztynie, mł. insp. Robert Zalewski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

WORD w Elblągu współpracuje także z Ośrodkami Szkolenia Kierowców, jest ich ponad 100. Na jubileuszowej gali gościliśmy przedstawicieli ponad 50 ośrodków. Nie sposób wymienić ich wszystkich, dlatego też wyróżniono reprezentację, te ośrodki z którymi współpracujemy najdłużej i najintensywniej, które często włączają się w nasze działania poświęcone bezpieczeństwu drogowemu.

Jubileuszową uroczystość uświetnił wspaniały występ dwóch zespołów z elbląskiego Młodzieżowego Domu Kultury Szalone oraz Szalone Małolaty, działające pod kierownictwem Pani Katarzyny Panicz.

Wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację naszego święta
serdecznie dziękujemy

Z okazji Jubileuszu 20-tu lat istnienia Ośrodka wszystkim przyjaciołom WORD-u, naszym klientom, współpracującym ośrodkom, instytucjom i firmom  składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju, wyrażając jednocześnie pragnienie dalszej naszej owocnej współpracy.

 A oto nasza historia w pigułce….

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu z dnia  powstał na mocy zarządzenia  Wojewody  Elbląskiego z dnia  20.04.1998 r.

Pierwszym dyrektorem został Ryszard Stolarowicz. To na jego barkach spoczął najtrudniejszy obowiązek organizacji ośrodka od podstaw. Na bazie skromnie wyposażonego budynku, wypożyczonego sprzętu i pojazdów rozpoczęto egzaminowanie, powoli wypracowywano statut i zasady  funkcjonowania ośrodka.

Systematycznie unowocześniano bazę dostosowując ją do zmieniających się przepisów prawa, tak jak np. wprowadzenie systemu ewidencyjnego i egzaminów teoretycznych z wykorzystaniem komputerów.

W 2001 roku powstała Pracownia Psychologiczna, która do dziś systematycznie rozszerza swoją ofertę. Oprócz badań osób pracujących na stanowisku kierowców, świadczy m.in. usługi psychologiczne dla przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz badania dla ubiegających się o broń, czy naruszających przepisy ruchu drogowego. W celu zminimalizowania stresu egzaminacyjnego prowadzi także nieodpłatne konsultacje dla osób, które po raz kolejny nie zdały egzaminu praktycznego.

Pracę dyrektora Stolarowicza  kontynuował, powołany w 2003 roku drugi dyrektor WORD – u w Elblągu -  Stanisław Lecheta To za jego kadencji przeprowadzono generalny remont głównego budynku, a w budynku garażowym, powstały nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pomieszczenia szkoleniowo-socjalno-garażowe. Budynek ten przebudowano z myślą o mających powstać Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy, o których mówi się już od 2008 roku. Wizją  dyrektora Lechety była zmiana wizerunku ośrodka, począwszy od zmiany zewnętrznej elewacji budynku, tak, aby  nie kojarzył się już on z dawną siedzibą Ligii Obrony Kraju i nabrał swojej tożsamości. Wszystkie działania nakierowane były na klientów ośrodka. Kształcenie pracowników, zakładanie nowych działów i poszerzanie działalności tych starych,  służyło kreowaniu znanej już marki WORD  w Elblągu. W 2006 roku wprowadzono rejestratory w samochodach służących do egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B.

Od 2011 roku funkcję dyrektora pełnił Zbigniew Lichuszewski, który wcześniej był egzaminatorem i zastępcą dyrektora. W 2013 roku dokonał modernizacji placu manewrowego.

Od 2015 roku, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zarządza Marek Fabiański, który przygotowując ośrodek do wejścia przepisów obligujących młodych kierowców do doskonalenia techniki jazdy zakupił ziemię pod budowę nowoczesnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Dbając o ochronę środowiska, ośrodek pozyskał środki unijne na budowę paneli fotowoltaicznych.

Każdy z dyrektorów podczas swojej kadencji dokonał wymiany taboru egzaminacyjnego, począwszy od marki Daewoo Lanos  poprzez Fiaty Punto do obecnego samochodu, jakim jest Kia RIO.

Podstawową działalnością  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu Drogowego w Elblągu jest egzaminowanie kandydatów na kierowców. Od 1998 roku do końca 2017 ośrodek przeprowadził ponad 600.000 egzaminów, z tego około 90 %, to egzaminy na prawo jazdy kat. B.

Dobrzy i profesjonalnie pracujący egzaminatorzy, to ludzie od których wiele zależy w pracy ośrodka. Zawód egzaminatora został wpisany na listę zawodów w 1 stycznia 2003 roku. Na początku pracowało w ośrodku  7 egzaminatorów, w okresie największego zainteresowania egzaminami zatrudnionych było 21, którzy pracowali na dwie zmiany, obecnie jest ich 10.

Elbląski WORD to lider działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Warmii i Mazur. Podstawowym celem i kierunkiem działań jest edukacja wszystkich uczestników ruchu drogowego, począwszy od przedszkolaków, poprzez młodzież do seniorów. Od 2012 r. realizowany  jest Przedszkolny Program Wychowania Komunikacyjnego Autochodzik. Każdego roku podsumowaniem tego programu jest AUTORIADA, turniej dla najmłodszych, w trakcie którego podczas zabaw, gier i quizów, dzieci  prezentują nabytą wiedzą i swoje umiejętności. To także okazja do rozmów z Policjantem i przeszkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Dla dzieci starszych organizowane są Turnieje Bezpieczeństwa Ruch Drogowego, dla młodzieży Turnieje Motoryzacyjne, których eliminacje prowadzone są począwszy od szczebla  szkolnego, poprzez gminny lub miejski aż po wojewódzki.

Ważnym punktem działań WORD-u są spotkania z seniorami, w trakcie których poruszana jest tematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uzupełnieniem wykładów jest przekazanie seniorom odblasków i kamizelek, które gwarantują ich widoczność na drodze, szczególnie na terenie wiejskim.

Dopełnieniem działań są konkursy, festyny i pogadanki, a także dużą wagę Ośrodek przykłada do edukacji osób niepełnosprawnych.

Dzięki zrozumieniu wagi podejmowanych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa na drogach i wsparciu pracowników i władz oświaty powstało w Elblągu i okolicznych powiatach 17 Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w których lokalna społeczność szkolna aktywnie realizuje zadania z zakres edukacji komunikacyjnej.

W swoich działaniach Ośrodek nie zapomina o kierowcach. To dla nich Dział Szkoleń przygotował bogatą ofertę specjalistycznych kursów, którą na bieżąco uzupełnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

WORD w Elblągu bardzo ceni sobie dobre kontakty z Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Systematyczne spotkania z ich przedstawicielami pozwalają na bieżąco rozwiązywać problemy dotyczące egzaminowania i ujednolicać kierunki wspólnych działań. Ponadto dostrzega i ceni ich ważną rolę w kształtowaniu bezpiecznych postaw na drodze, szczególnie wśród młodych kierowców. Mocne wsparcie w tych działaniach otrzymuje także od lokalnej Policji i władz samorządowych regionu

Elbląski WORD jest po 20 latach działalności znany i ceniony, zarówno przez tych, którzy korzystają z jego szerokich usług, ale także przez władze samorządowe Elbląga i województwa warmińsko-mazurskiego, które często korzystają z doświadczenia Ośrodka w organizowanych przez siebie akcjach i przedsięwzięciach.

Należy pamiętać, że motorem wszystkich działań Ośrodka są ludzie. Efektem ich zaangażowania jest profesjonalnie działający ośrodek, świadczący swoje usługi na wysokim poziomie, będący ważnym ogniwem rozwoju naszego regionu.

Zdjęcia dołączone do informacji:

8 zdjęć (kliknij na miniaturkę aby powiększyć zdjęcie)