facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / komunikatyCOVID 19 - Zasady bezpieczeństwa w WORD w Elblągu

Dodano: Środa, 15.07, 07:59

Drodzy Klienci,
w trosce o nasze bezpieczeństwo na terenie WORD Elbląg w dlaszym ciągu obowiązują następujące obostrzenia:
1) na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko osoby:
     - przystępujące do egzaminów, 
     - dokonujące zapisu na egzaminy, szkolenia lub badania psychologiczna
bez udziału osób trzecich.
2) na terenie ośrodka obowiązuje zasada zachowania dystansu tj. odstęp pomiędzy osobami 1,5 do 2 m oraz obowiązek posiadania maseczki.
3) wprowadza się punkty dezynfekcji rąk:
    - wejście na egzamin, poczekalnia zapisy na egzamin, w sali egzaminów teoretycznych, wejście na plac manewrowy, sale wykładowe - II piętro, pracownia psychologiczna.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia  nr 7/2020
z dnia 25.08.2020 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu
w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii

    I.   Zasady ogólne dotyczące egzaminów.

  1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę (osobiście na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu).
  2. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
  3. Nie zaleca się osobom zdającym osobistych wizyt w Dziale Obsługi Egzaminów a ustalenie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefoniczngo. Kontakt osobisty z Działem Obsługi Egzaminów w celu ustalenia terminu egzaminu jest możliwy tylko w sytuacjach wyjatkowych.
  4. Wstęp na teren ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących osobom egzaminowanym  za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami oraz osób kontrolujących przebieg egzaminów (np. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Policji).
  5. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń pracowników Ośrodka i ochrony oraz oznakowania znajdującego się w Ośrodku.

    II. Zasady ogólne dotyczące szkolenia lub badania psychologicznego.

  1. Osoba przystępująca do szkolenia lub badania psychologicznego  powinna zgłosić się w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczki, w terminie i godzinie ustalonych przy zapisie.
  2. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba przystępująca do szkolenia lub badania ma prawo do zmiany terminu przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć na   szkoleniu lub badania psychologicznego bez konsekwencji utraty opłaty.
  3. Wstęp na teren ośrodka mają jedynie osoby z ustalonym terminem szkolenia lub badania psychologicznego. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących.
  4. Osoby oczekujące na szkolenie lub badanie psychologiczne powinny stosować się do poleceń pracowników Ośrodka i ochrony oraz oznakowania znajdującego się w Ośrodku.