facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / komunikatyKurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Dodano: Wtorek, 21.02, 14:17

WORD w Elblągu prowadzi:

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii

 Najbliższe terminy – 
  24 listopada 2017 godz. 13.30

Warunki uczestnictwa:
- skierowanie – decyzja administracyjna wydana przez odpowiedni organ
- wypełnione Zgłoszenie →do pobrania poniżej
- uiszczenie opłaty 400 zł na konto: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

Uwaga!:
Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu oraz przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;