facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / komunikatyWynajem PLACU MANEWROWEGO-CENNIK

Dodano: Piątek, 23.03, 08:37

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia Ośrodkom Szkolenia Kierowców (zwanych dalej OSK) korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Cena i czas wynajmu:

Kategoria

30 min

60 min

AM, A1, A2, A

39 zł

69 zł

B

39 zł

69 zł

B1

39 zł

69 zł

B+E

49 zł

  79 zł

C

59 zł

99 zł

C+E

69 zł

109 zł

D

59 zł

99 zł

T

59 zł

 99 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Powyższe ceny obowiązują od 01.01.2020 r.

UWAGA! Od 1 kwietnia zmiana regulaminu i wniosku na wynajem placu manewrowego! - do pobrania poniżej
                Opłaty pozostają bez zmian.

Terminy: Tory manewrowe udostępniane są:
- tylko dni robocze (w dniach, w których pracuje WORD) w godzinach od 14:30 do 18:00,
Udostępnianie placu manewrowego może zostać czasowo zawieszone ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny określone przez WORD.
W dni świąteczne plac manewrowy nie jest udostępniany.

OSK, któremu WORD  umożliwia wynajęcie placu manewrowego obowiązany  jest zapoznać się z regulaminem i potwierdzić ten fakt złożeniem podpisu na wniosku o wynajem placu i w ewidencji zapisu wykorzystania placu manewrowego WORD w Elblągu.

Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do zachowania porządku, odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć na placu.

Szczegółowe zasady wynajmu określa Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu czytaj więcej

Zapisów można dokonać w Dziale Obsługi Egzaminów

WORD w  Elblągu ul. Skrzydlata 1, tel. 55 233 40 50,   55 237 05 58