facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / komunikatyPlac manewrowy otwarty dla wszystkich kategorii!

Dodano: Piątek, 23.03, 08:37

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu (zwany dalej WORD) umożliwia Ośrodkom Szkolenia Kierowców (zwanych dalej OSK) korzystanie z placu manewrowego WORD (torów manewrowych) w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Cena i czas wynajmu:

a) 30 zł za 30 minut dla kat. A, B prawa jazdy,
b)
49za 30 minut dla kat. C, C+E, D, D+E, B+E prawa jazdy

Terminy: Tory manewrowe są udostępniane od poniedziałku do piątku (w dniach, w których pracuje WORD) w godzinach od 16:30 do 22:00 oraz  w sobotę i niedzielę od 8:00 do 22:00, pod warunkiem, że w tych dniach lub w tych godzinach nie odbywają się egzaminy państwowe lub inne szkolenia i zajęcia prowadzone przez WORD. Udostępnianie placu manewrowego może zostać czasowo zawieszone ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe lub inne przyczyny określone przez WORD. W dni świąteczne plac manewrowy nie jest udostępniany.

OSK, któremu WORD  umożliwia wynajęcie placu manewrowego obowiązany  jest zapoznać się z regulaminem i potwierdzić ten fakt złożeniem podpisu na wniosku o wynajem placu i w ewidencji zapisu wykorzystania placu manewrowego WORD w Elblągu.

Osoby korzystające z placu manewrowego zobowiązane są do zachowania porządku, odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć na placu.

Szczegółowe zasady wynajmu określa Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu czytaj więcej

Zapisów można dokonać w Dziale Obsługi Egzaminów

WORD w  Elblągu ul. Skrzydlata 1, Tel. (55) 233 40 50.