facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Egzaminowanie

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 27.11, 12:42

Wymagane dokumenty

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na wszystkie kat. A

Opłaty

Plac manewrowy - Przygotowanie do jazdy

Jazda wyznaczonym pasem ruchu

Ruszanie na wzniesieniu

Po egzaminie

Pojazdy egzaminacyjne

 

Ważne komunikaty:

I.   Od 1 stycznia 2014 r. informacje statystyczne w sprawie zdawalności  na egzaminach państwowych kandydatów na kierowców udzielane będą na pisemny wniosek Ośrodka Szkolenia Kierowców. WORD w Elblągu powyższe dane będzie przekazywał tylko w formie elektronicznej na adres e-mail, podany przez zainteresowany OSK.

II.  W ramach jednolitego systemu teleinformatycznego od dnia 29.05.2013 r. WORD w Elblągu jest obsługiwany przez PWPW Warszawa z dostępem do PKK.

III. W związku z licznymi wystąpieniami z prośbą o zmianę terminu egzaminu na prawo jazdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu uprzejmie informuje,  że  zgodnie  z  obowiązującym  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury i Budownictwa /Dz. U. z dnia 24 lutego 2016 r. poz. 232/ oraz z zasadami ustalonymi Zarządzeniem Dyrektora WORD w Elblągu wprowadzającym „Instrukcję obiegu dokumentów związanych z egzaminem państwowym na prawo jazdy w WORD w Elblągu":
1. Termin egzaminu może zostać zmieniony nie później niż na dwa  dni przed  planowanym egzaminem bez ponoszenia kosztów pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym Ośrodka Egzaminowania.

 2. Wniosek w formie pisemnej   winien być złożony w sekretariacie Ośrodka.     
O podjętej  decyzji o zmianie pierwotnie wyznaczonego terminu osoba zainteresowana zostaje poinformowana telefonicznie lub na adres e-mail.

 3. Wnioski złożone bez zachowania terminów i zasad określonych w powyższym komunikacie nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                                                                                                                                  Elbląg, dnia 26.02.2016 r.