facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Oferta działań BRD

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 25.07, 08:30

Oferta działań z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

2016 r.


Realizacja Programu edukacji komunikacyjnej  „Autochodzik”. Organizacja Autoriady.


Realizacja Programu edukacyjnego „Przyszły kierowca. Moje prawo jazdy”. Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, samorządy:

 - Organizacja Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warmii i Mazur.

 - Organizacja konkursów o tematyce BRD.

 - Organizacja nieodpłatnego szkolenia Specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie ruchu drogowego i sprawdzenia niezbędnych umiejętności   
   osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej.

 - Współudział w organizowaniu festynów, konkursów w zakresie działań związanych z BRD.

 - Organizacja spotkań, konkursów BRD skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, z domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, objętych opieką ośrodków pomocy społecznej oraz przebywających na wypoczynku letnim i zimowym.


Dzień Otwarty  WORD.


Współpraca z Automobilklubem w organizacji rajdów samochodowych i innych działań propagujących BRD.


Współpraca z samorządami, organizacjami i instytucjami państwowymi w zakresie działań na rzecz BRD.


Szczegóły na stronie http://word.elblag.pl/2-lista,aktualnosci-dzialania-na-rzecz-brd.html w zakładce Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego/Działania na rzecz BRD

 

Instytucje zainteresowane współpracą z WORD w Elblągu prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i BRD:

Izabela Nowaczyk – Kierownik Działu Szkoleń i BRD 55 237-0558 wew. 31

Adam Borowiecki – Inspektor ds. BRD 55 237-0558 wew. 47