facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 29.04, 12:52

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii

Uwaga!:
Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu oraz przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

Z powodu ograniczonej liczby miejsca na szkolenie obowiązują zapisy!

Kontakt:

   Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

   e – mail: szkolenia@word.elblag.pl
   Dział szkoleń - I piętro, pok. nr 15      

Ø Najbliższe terminy szkoleń:  27 - 28 maja 2022 r. godz. 11.00 - Przyjmujemy zgłoszenia 
                                                                               - Szkolenie ON-LINE

Ø Warunki uczestnictwa:        
●  skierowanie – decyzja administracyjna wydana przez Starostę,
●  wypełnione Zgłoszenie →do pobrania poniżej lub na miejscu w dniu szkolenia,
●  dowód opłaty 400 zł na konto: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145 

  ●Wymagane dokumenty:

         Dowód osobisty.

Ø  Podstawa prawna:

              ● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w art. 99 ust. 1 pkt 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póżn. zm.),

          ● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2013 r. poz. 9 z póżn. zm.).

Ø Program kursu:

I dzień – 8 h:

1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego.

2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu.

4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków  działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

II dzień – 8 h:

1. Wykład dotyczący odpowiedzialności.

2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ø Czas trwania kursu:

         Zajęcia teoretyczne 16 h lekcyjnych – 2 dni.

Ø Koszt kursu:

         400,00 zł

Ø Egzamin:

         Bez egzaminu.

ØJak zapisać się na SZKOLENIE  ON-LINE? 

WARUNKI:
- komputer z dostępem do internetu, kamerką i głośnikiem,
- adres e-mailowy;

NASTĘPNIE:

       ♦  zarezerwuj telefonicznie miejsce na najbliższym szkoleniu tel. 55 237 05 58,
        
♦ pobierz i prześlij wypełniony wniosek na adres e-mail: szkolenia@word.elblag.pl  
       
♦ dokonaj wpłaty 400 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu
          nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145 tytułem: kurs reedukacyjny,
       
 prześlij potwierdzenie wpłaty na adres e-mail:  szkolenia@word.elblag.pl
       
♦ prześlij skan/zdjęcie decyzji (skierowanie na kurs) na adres e-mail:  szkolenia@word.elblag.pl


KOLEJNY KROK

  • na pół godziny przed szkoleniem otrzymasz e-maila z instruktażem oraz  linka z dostępem do szkolenia.

UWAGA! udzielamy pomocy informatycznej w trakcie rejestracji.