facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 26.07, 09:42

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii

Uwaga!:
Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu oraz przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

Kontakt:

   Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58 e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

   Dział szkoleń - I piętro, pok. nr 15

Ø Najbliższe terminy szkoleń – 24.08.2018  godz. 13.00

Ø Warunki uczestnictwa:        
●  skierowanie – decyzja administracyjna wydana przez Starostę,
●  wypełnione Zgłoszenie →do pobrania poniżej,
●  uiszczenie opłaty 400 zł na konto: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145

  Wymagane dokumenty:

         Dowód osobisty.

Ø  Podstawa prawna:

              ● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w art. 99
             ust. 1 pkt 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póżn. zm.),

              ● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie                    kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
            i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu                      kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie                psychologii transportu (Dz.U. z 2013 r. poz. 9 z póżn. zm.).

Ø Program kursu:

I dzień – 8 h:

1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia
   pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego.

2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się
  na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie
  do alkoholu.

3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków
  działających podobnie do alkoholu.

4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu
  oraz używania środków  działających podobnie do alkoholu, poziomu
  samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom
  zewnętrznym.

II dzień – 8 h:

1. Wykład dotyczący odpowiedzialności.

2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia
  pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ø Czas trwania kursu:

         Zajęcia teoretyczne 16 h lekcyjnych – 2 dni.

Ø Koszt kursu:

         400,00 zł

Ø Egzamin:

         Bez egzaminu.