facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy

Kontakt z nami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 237 05 58  
      55 237 05 54    
      55 233 40 50
e-mail: sekretariat@word.elblag.pl
 
NIP 578-24-74-274 
Regon 170930112-8553 
 
1. Opłata za egzamin państwowy na prawo jazdy 
Nr konta: 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867 
2. Pozostałe wpłaty 
Nr konta: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145 
Uwaga:
Opłat można dokonać w  Biurze Usług płatniczych - punkcie kasowym, mieszczącym się na parterze budynku WORD, gotówką (prowizja 3,50 zł) lub kartą płatniczą - do godz. 15.45.

Aktualności i komunikaty

Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców Komunikat dodany: Środa, 03.12, 13:14
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika Komunikat dodany: Wtorek, 09.02, 12:35
AKTUALNE SZKOLENIA Komunikat dodany: Środa, 06.05, 09:19
COVID 19 - Zasady bezpieczeństwa w WORD w Elblągu Komunikat dodany: Środa, 15.07, 07:59
JAZDA PRÓBNA PRZED EGZAMINEM NA KAT. B, B+E, T, C, Komunikat dodany: Poniedziałek, 11.05, 09:49
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 12.02, 14:49

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii

Uwaga!:
Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu oraz przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

Z powodu ograniczonej liczby miejsca na szkolenie obowiązują zapisy!

Kontakt:

   Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58 e – mail: szkolenia@word.elblag.pl
   Dział szkoleń - I piętro, pok. nr 15      TELEFON bezpośredni do Działu Szkoleń - 665 357 770

Ø Najbliższe terminy szkoleń:          26 - 27 lutego 2021 r.  godz. 13.00                                                                                                                                     Szkolenie ON-LINE
                                                     

ØJak zapisać się na SZKOLENIE  ON-LINE? 

WARUNKI:
- komputer z dostępem do internetu, kamerką i głośnikiem,
- adres e-mailowy;

NASTĘPNIE:

       ♦  zarezerwuj telefonicznie miejsce na najbliższym szkoleniu tel. 55 237 05 58,
        
♦ pobierz i prześlij wypełniony wniosek na adres e-mail: szkolenia@word.elblag.pl  
       
♦ dokonaj wpłaty 400 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu
          nr konta:  50 1440 1039 0000 0000 0994 3145 tytułem: kurs reedukacyjny,
       
 prześlij potwierdzenie wpłaty na adres e-mail:  szkolenia@word.elblag.pl
       
♦ prześlij skan/zdjęcie decyzji (skierowanie na kurs) na adres e-mail:  szkolenia@word.elblag.pl


KOLEJNY KROK

  • na pół godziny przed szkoleniem otrzymasz e-maila z instruktażem oraz  linka z dostępem do szkolenia.

UWAGA! udzielamy pomocy informatycznej w trakcie rejestracji.

                                                  
Na szkoleniach stacjonarnych obowiązują obostrzenia sanitarno-epidemiologicznie, które należy znać i bezwględnie przestrzegać!

Ø Warunki uczestnictwa:        
●  skierowanie – decyzja administracyjna wydana przez Starostę,
●  wypełnione Zgłoszenie →do pobrania poniżej,
●  dowód opłaty 400 zł na konto: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145 

  ●Wymagane dokumenty:

         Dowód osobisty.

Ø  Podstawa prawna:

              ● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w art. 99 ust. 1 pkt 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póżn. zm.),

          ● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2013 r. poz. 9 z póżn. zm.).

Ø Program kursu:

I dzień – 8 h:

1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego.

2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu.

4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków  działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.

II dzień – 8 h:

1. Wykład dotyczący odpowiedzialności.

2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Ø Czas trwania kursu:

         Zajęcia teoretyczne 16 h lekcyjnych – 2 dni.

Ø Koszt kursu:

         400,00 zł

Ø Egzamin:

         Bez egzaminu.