facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Turnieje BRD

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 20.04, 09:16

Finał Wojewódzki Warmińsko-Mazurskiego Turnieju BRD odbędzie się:

17 maja (Grupa I – uczniowie szkół podstawowych tj. klas IV – VII)
i 18 maja 2018 r.
   (Grupa II – uczniowie szkół gimnazjalnych tj. klas II i III)
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Polna 8 A w Elblągu.  Wskazówki dojazdu→

Regulamin Turnieju →czytaj więcej►

SCENARIUSZ Turnieju → Poniżej!

UWAGA! Przypominamy!
!Uczestnicy Finału wojewódzkiego Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
· kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM,
· legitymację szkolną,
· pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
· zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
!Grupy I  - to  czteroosobowe zespoły złożone z 2 dziewczynek i 2 chłopców;
!Grupy II - to trzyosobowe zespoły;

Prosimy o zapewnienie kasków i ochraniaczy we własnym zakresie!

Zgłoszenie drużyny prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg, fax 55 233 40 50
lub na adres e-mail:
sekretariat@word.elblag.pl do 11 maja 2018 r. 

♦♦♦

       Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu podejmuje przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze swojego działania.

         W ramach tych działań  WORD  jest współorganizatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na etapie powiatowym i organizatorem na etapie wojewódzkim. Turnieje te mają na celu:

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

- popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,

- propagowanie sportów motorowych i wiedzy motoryzacyjnej,

- inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa   
  w ruchu drogowym.

         Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, natomiast Turniej Motoryzacyjny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

        Turnieje są eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Turnieje mają charakter wieloetapowy i poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz wojewódzkie zwycięskie drużyny awansują do Finału Ogólnopolskiego. 

Pliki dołączone do podstrony: