facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 26.07, 09:40

Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń   przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

·         ukończone 18 lat,

·         min. wykształcenie podstawowe,

·         zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie;

Ø  Wymagane dokumenty:

·         dowód osobisty,

·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków widłowych;

Ø  Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych.

Ø  Podstawa prawna

Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Nr rej 409/2012/W-J

Ø  Program kursu

·         Typy stosowanych wózków jezdniowych – 4 h,

·         Budowa wózków jezdniowych – 8 h,

·         Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 
  pracy   – 15 h,

·         Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 6 h,

·         BHP – 8 h,

·         Wiadomości o dozorze technicznym – 3 h,

·         Zajęcia praktyczne – 15 h,

·         Wiadomości związane z wymianą butli gazowych – 2 h,

·         Wymiana butli gazowych – pokaz instruktora i samodzielna wymiana przez
  kursanta – 6 h.

Ø  Czas trwania kursu

Kurs początkowy – 67 h
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Ø  Koszt kursu - 580 zł Uwaga: Promocja 550 zł!

 

Ø  Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie kierowcy operator wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski.

Wydajemy zaświadczenia w języku angielskim. 

Ø  Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu przed UDT  jest:

Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. Nr 79, poz. 849).

Dokonanie opłaty w wysokości 152 zł.