facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 19.04, 10:29

Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ø  Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770  

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń  –  10 maja godz. 15.30

Ø  Warunki uczestnictwa:

·         ukończone 18 lat,

·         min. wykształcenie podstawowe,

·         zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie;

Ø  Wymagane dokumenty:

·         dowód osobisty,

·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków widłowych;

Ø  Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych kat. II WJO

Ø  Podstawa prawna

             Program szkolenia Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
             napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO

             uzgodniony przez UDT.

Ø  Koszt kursu - 600 zł

Ø  Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

         Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie  ukończenia szkolenia wg rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 1632).

              Warunkiem przystąpienia do egzaminu przed UDT  jest:

Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. Nr 79, poz. 849).

Dokonanie opłaty w wysokości 193,78 zł.

Ø  Program kursu

Liczba godzin - 38 h lekcyjnych

Lp.

Temat

Liczba godzin
zaj. teoretyczne

Liczba godzin
zaj. praktyczne

1.

Wiadomości o dozorze technicznym

3

--

2.

Typy stosowanych wózków jezdniowych

1

--

3.

Budowa wózków

4

--

4.

Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem i po pracy

4

--

5.

Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

6

--

6

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

3

--

7.

Zagadnienia z zakresu BHP, warunki bezpiecznej pracy

4

--

8.

Zajęcia praktyczne

--

10

9.

Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli gazowej.
Zajęcia praktyczne.

2

 

 

1

                                           Razem

27

11