facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy

Kontakt z nami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 237 05 58  
      55 237 05 54    
      55 233 40 50
e-mail: sekretariat@word.elblag.pl
 
NIP 578-24-74-274 
Regon 170930112-8553 
 
1. Opłata za egzamin państwowy na prawo jazdy 
Nr konta: 10 1440 1039 0000 0000 0100 6867 
2. Pozostałe wpłaty 
Nr konta: 50 1440 1039 0000 0000 0994 3145 
Uwaga:
Opłat można dokonać w  Biurze Usług płatniczych - punkcie kasowym, mieszczącym się na parterze budynku WORD, gotówką (prowizja 3,50 zł) lub kartą płatniczą - do godz. 15.45.

Aktualności i komunikaty

AKTUALNE SZKOLENIA Komunikat dodany: Środa, 06.05, 09:19
COVID 19 - Zasady bezpieczeństwa w WORD w Elblągu Komunikat dodany: Środa, 15.07, 07:59
JAZDA PRÓBNA PRZED EGZAMINEM NA KAT. B, B+E, T, C, Komunikat dodany: Poniedziałek, 11.05, 09:49
Plac manewrowy otwarty dla wszystkich kategorii! Komunikat dodany: Piątek, 23.03, 08:37
Badania psychologiczne w WORD w Elblągu Komunikat dodany: Sobota, 01.12, 11:00
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ostatnia aktualizacja: Środa, 20.01, 11:38

Kurs operatorów wózków widłowych z wymianą butli gazowej

Ø  Kontakt:

Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58  e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń  –  przyjmujemy zgłoszenia

Ø  Warunki uczestnictwa:

·         ukończone 18 lat,

·         min. wykształcenie podstawowe,

·         zgłoszenie się w dziale szkoleń,

·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie;

Ø  Wymagane dokumenty:

·         dowód osobisty,

·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków widłowych;

Ø  Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych kat. II WJO

Ø  Podstawa prawna

             Program szkolenia Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
             napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO

             uzgodniony przez UDT.

Ø  Koszt kursu - 600 zł

Ø  Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

         Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie  ukończenia szkolenia wg rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 1632).

              Warunkiem przystąpienia do egzaminu przed UDT  jest:

Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. Nr 79, poz. 849).

Dokonanie opłaty w wysokości 184,43 zł.

Ø  Program kursu

Liczba godzin - 38 h lekcyjnych

Lp.

Temat

Liczba godzin
zaj. teoretyczne

Liczba godzin
zaj. praktyczne

1.

Wiadomości o dozorze technicznym

3

--

2.

Typy stosowanych wózków jezdniowych

1

--

3.

Budowa wózków

4

--

4.

Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem i po pracy

4

--

5.

Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

6

--

6

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

3

--

7.

Zagadnienia z zakresu BHP, warunki bezpiecznej pracy

4

--

8.

Zajęcia praktyczne

--

10

9.

Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli gazowej.
Zajęcia praktyczne.

2

 

 

1

                                           Razem

27

11