facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona ISO

Ostatnia aktualizacja: Czwartek, 03.03, 14:11

Certyfikat ISO

W dniu 11 sierpnia 2014 r. System Zarządzania Jakością stosowany w WORD w Elblągu uzyskał Certyfikat Zgodności nr 1287/2014 wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Spełnienie rygorystycznych wymagań tej normy, potwierdzone wysoką oceną niezależnego auditu, wreszcie uzyskanie cerfyfikatu, jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem, potwierdzającym, że wypracowane przez nas rozwiązania, są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości. Jest to dla nas tym większy sukces, że utrzymujemy dobry poziom wśród firm w naszej branży, które posiadają taki certyfikat.

 
Historia
Przygotowania do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001-2001 WORD w Elblągu rozpoczął w 2004 roku. 
 
W lipcu 2005 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie przeprowadziło audit certyfikujący.
 
Dnia 13 lipca 2005 roku decyzją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie został przyznany Certyfikat Systemu Jakości Nr 1635/1/2005. 
 
Przyznany Certyfikat potwierdził, że WORD w Elblągu spełniał wymagania normy w zakresie:
1. Egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, 
2. Prowadzenia szkoleń i badań psychologicznych, 
3. Działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
W lipcu 2008 r. przeprowadzono audit odnowienia Certyfikatu Systemu Jakości potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2001. 
Ważność Certyfikatu przedłużona została na kolejne trzy lata.
 

W dniach 14 - 15 lipca 2011 r. przeprowadzony został audit odnowienia Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.
Decyzją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie certyfikat był nadany do dnia 08.08.2014 r.

Wszystkie dotychczasowe działania naszego Ośrodka mają na celu utrzymywanie i doskonalenie fachowej, przyjaznej i szybkiej obsługi naszych klientów.