facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 22.03, 09:56

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Oferta skierowana do wszystkich grup zawodowych.
Tematyka i ilość godzin szkolenia może być rozszerzona i dostosowana do specyfiki pracy określonej grupy zawodowej. 

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest prowadzone przez osobę, która spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 wrzesnia 2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn.zm.).

Termin szkolenia:  przyjmujemy zgłoszenia
Tematyka szkolenia:
- Wstęp.
- Bezpieczeństwo własne.
- Mechanizmy zatrzymania krążenia (różnice w stosunku do osób dorosłych).
- Algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) - omówienie.
- Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) - omówienie.
- Algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) - pokaz poglądowy.
- Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) - pokaz poglądowy.
- Algorytm Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych (BLS) - ćwiczenia.
- Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) - ćwiczenia.
- Algorytm postępowania w zadławieniu (FBAO) - omówienie, pokaz i ćwiczenia.
- Pierwsza pomoc w urazach: krwawienia, złamania/zwichnięcia, urazy kręgosłupa, oparzenia (w tym elementy zabezpieczenia miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo ratownika, aktywacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne).
- Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach: napad drgawkowy.

Koszt szkolenia: 50 zł + VAT* od osoby = 61,50 zł
  *Jednostki, które finansują szkolenie przynajmniej w 70 % ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, pod warunkiem przesłania do WORD-u Oświadczenia o zwolnienia z podatku VAT - Wzór Oświadczenia do pobrania poniżej
Grupa: min./max 20 osób Czas trwania szkolenia: 4 h

Miejsce szkolenia: WORD w Elblągu ul. Skrzydlata 1.
Tel. Kontaktowy 55 237 05 58 wew. 46, 31