facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenie - Kurs kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Ostatnia aktualizacja: Piątek, 15.05, 13:42

 Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Ø Kontakt:
Tel. 55 237 05 54, 55 237 05 58 e – mail: sekretariat@word.elblag.pl
Dział szkoleń - I piętro, pok. nr 15
 
Ø Najbliższe terminy szkoleń - 4 czerwca 2020 r. godz. 16.00 - OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
                                                   Rejestracja uczestników - 15.30-15.55

Obowiązują obostrzenia sanitarno-epidemiologicznie, które należy znać i bezwględnie przestrzegać!

Udział w szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6.
(najstarsze punkty)
                          
Ø Warunki uczestnictwa:
·         zgłoszenie się w dziale szkoleń,
·         przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej 1 rok i nie przekroczyły 24 punktów karnych.
W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Ø  Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty, prawo jazdy.
Ø  Cel szkolenia:
 Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
Ø  Podstawa prawna:
·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U.  poz. 488).
·         Art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
Ø Program kursu:
·         Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
·         Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych,
·         Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.
Ø   Czas trwania kursu:
Zajęcia teoretyczne 6 h – 1 dzień
Ø Koszt kursu:
                320  
Ø  Egzamin:
Bez egzaminu.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu,   po odbytym szkoleniu, przesyła zaświadczenie organowi prowadzącemu ewidencję (Komenda Wojewódzka Policji).