facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA – Nowe obowiązki i wymagania dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców wykonujących transport.

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 29.05, 12:19

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu przeprowadza jednodniowe szkolenie

Termin szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia

 

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA – Nowe obowiązki i wymagania dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców wykonujących transport.
 • Nowe zasady prowadzenia działalności transportowej obowiązujące od 04.12.2011 r.
 • Nowe zasady odpowiedzialności przewoźników, kierowców oraz osób zarządzających transportem lub przedsiębiorstwem obowiązujące od 01.01.2012 r.
 • Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązując od 01.01.2012 r.
 • Panel dyskusyjny
PROGRAM SZKOLENIA
1.     Istotne zmiany dla wykonujących transport drogowy obowiązujące
        od 04.12.2011 r.
 • Wymagania warunkujące utrzymanie licencji na krajowy i międzynarodowy przewóz osób
  i rzeczy.
 • Nowe warunki wykonywania zawodu „zarządzającego transportem”.
 • Pojęcie dobrej reputacji.
 • Nowe sposoby poświadczania zdolności finansowej przedsiębiorców.
 • Zawieszanie i cofanie licencji. Kontrola nieprzerwanego spełniania warunków dopuszczenia do zawodu przewoźnika przez przedsiębiorców.
 • Stwierdzanie niezdolności zarządzającego transportem drogowym do kierowania operacjami transportowymi.
 • Obowiązkowa baza lokalowa i baza eksploatacyjna.
 • Utrata Certyfikatu Kompetencji Zawodowych -  powody!
2.    Procedury kontroli przedsiębiorstw.
 • Nowe elementy kontroli zawarte w Ustawie o transporcie drogowym.
 • Prawa i obowiązki służb kontrolnych.
 • Prawa i obowiązki kontrolowanych.
 • Procedury kontrolne.
 • Najczęściej występujące naruszenia przepisów a wysokość kar pieniężnych!
3.     Czas pracy kierowców.
 • Zmiany w pracy w porze nocnej.
 • Wybór systemów czasu pracy w zależności od prowadzonych przewozów.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Nowe rejestry i wymagane oświadczenia kierowców.
4.     Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
Szkolenie kierujemy do szefów firm transportowych, osoby zarządzające przedsiębiorstwem, pracownicy tych firm zajmujący się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia, a także osoby zamierzające podjąć działalność przewozową.
Jesteśmy przekonani, że wiedza uzyskana na tym szkoleniu uchroni przewoźników, osoby zarządzające i  właścicieli firm transportowych od przykrych konsekwencji (w tym konsekwencji finansowych) związanych z realizacją przewozów towarów i pasażerów na drogach krajowych i poza granicami naszego kraju.
Szkolenie prowadzą inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego.