facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy - Szkolenie okresowe kierowców

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 30.03, 14:41

Szkolenie okresowe kierowców

Ø  Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń  -  Szkolenie organizowane jest w systemie e-learning, tzn. termin, tempo i godziny szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. 

Dodatkowo organizujemy dla grup zorganiowanych Szkolenie stacjonarne;

Ø  Warunki uczestnictwa:

zgłoszenie się w dziale szkoleń,

przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie.

Ø  Wymagane dokumenty:

 Prawo jazdy.

Ø  Cel szkolenia:

Uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie:

 

Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do:

Data uzyskania kategorii prawa jazdy

 

D, D1 + E, D+ E

C, C1 + E, C+ E

10 WRZESIEŃ 2009

DO 31.12.1980

-

10 WRZESIEŃ 2010

01.011981 – 31.12.1990

do 31.12.1980

10 WRZESIEŃ 2011

01.01.1991 – 31.12.2000

01.o1.1981 – 31.12.1995

10 WRZESIEŃ 2012

01.01.2001 – 31.12.2005

01.01.1996  – 31.12.2000

10 WRZESIEŃ 2013

01.01.2006 – 10.09.2008

01.01.2001 – 31.12.2005

10 WRZESIEŃ 2014

-

01.01.2006 – 10.09.2009

 

Kierowcy Ci obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego  wykonać badania lekarskie
i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Ø  Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz 1701).

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.04.2004 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

Ø  Program kursu:

Zajęcia teoretyczne w ramach modułów obowiązkowych oraz dodatkowych

Ø  Czas trwania kursu:

Szkolenie okresowe prowadzone jest  w formie kursu okresowego obejmującego

35 h zajęć  w tym:

·        21 h zajęć teoretycznych w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego.

·        14 h zajęć teoretycznych w ramach  dwóch modułów  dodatkowych szkolenia okresowego.

·        Pełne szkolenie  realizowane jest  w ciągu 5 dni (5 modułów szkolenia)

·        Jeden moduł trwa 7 h

Ø  Koszt kursu:   370 zł    Cena od 14.01.2020 r. 330 zł

Ø  Egzamin: Bez egzaminu.