facebook
Rozmiar tekstu  
Większy Normalny Mniejszy
Rozmiar tekstu A A A

word.elblag.pl / strona Szkolenia - Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy - Szkolenie okresowe kierowców

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 10.05, 12:46

Szkolenie okresowe kierowców

Ø  Kontakt:

Tel.  55 237 05 58 wew. 3,  665 357 770

e – mail: sekretariat@word.elblag.pl

Dział szkoleń  - I piętro, pok. nr 15

Ø  Najbliższe terminy szkoleń  -  Szkolenie organizowane jest w systemie e-learning, tzn. termin, tempo i godziny szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. 

Dodatkowo organizujemy dla grup zorganiowanych Szkolenie stacjonarne;

Ø  Warunki uczestnictwa:

- zgłoszenie się do właściwego Wydziału Komunikacji w celu wygenerowania Profilu Kierowcy Zawodowego,

- przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie.

Ø  Wymagane dokumenty:

 Profil PKZ, prawo jazdy.

Ø  Cel szkolenia:

Uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie:

 

Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do:

Data uzyskania kategorii prawa jazdy

 

D, D1 + E, D+ E

C, C1 + E, C+ E

10 WRZESIEŃ 2009

DO 31.12.1980

-

10 WRZESIEŃ 2010

01.011981 – 31.12.1990

do 31.12.1980

10 WRZESIEŃ 2011

01.01.1991 – 31.12.2000

01.o1.1981 – 31.12.1995

10 WRZESIEŃ 2012

01.01.2001 – 31.12.2005

01.01.1996  – 31.12.2000

10 WRZESIEŃ 2013

01.01.2006 – 10.09.2008

01.01.2001 – 31.12.2005

10 WRZESIEŃ 2014

-

01.01.2006 – 10.09.2009

 

Kierowcy Ci obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego  wykonać badania lekarskie
i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Ø  Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z póź. zm.).

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r., poz. 739).

Ø  Program kursu:

Szkolenie okresowe prowadzone jest  w formie kursu okresowego obejmującego

35 h zajęć - 5 modułów,  w tym:

- co najmniej jeden moduł związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

i jeden zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Ø  Czas trwania kursu:

Pełne szkolenie  realizowane jest  w ciągu 5 dni (5 modułów szkolenia)

Jeden moduł trwa 7 h zegarowych

Ø  Koszt kursu:   495  zł    

Ø  Egzamin: Bez egzaminu.